Mitä Rosen-terapia on?

Kuuntelevaa kosketusta ja kokemusta syventäviä sanoja.

Rosen-hoidossa käsitellään jännittyneitä kehon osia. Kosketus voi olla koko kehon alueella tai keskittyä tiettyyn kohtaan. Asiakas pystyy tiedostamaan jännittyneitä, tunnottomia ja kehonkuvassa epäselviä kohtia, kun terapeutti koskettaa ja käsittelee niitä erilaisin ottein. Rauhallinen ja kuunteleva kosketus auttaa hoitopöydällä olevaa asiakasta tunnistamaan kehoaan ja oloaan. Hän voi puhua havainnoistaan ja tunnoistaan tai olla hiljaa.

Terapeutti kuvailee kehon tilaa, ja asiakkaan kokemus syvenee terapeutin nostaessa hänen puheestaan esiin sellaista, mihin keho reagoi. Terapeutti seuraa käsillään ja katseellaan tiedostumis- ja hellittämisprosessia, hengityksen muutoksia sekä tunnekokemusten etenemistä.

Rosen-terapeutti on kuin kätilö, joka luo turvallisen tilan hyväksyvällä läsnäololla, kosketuksella ja sanoilla.
Tällainen vuorovaikutus mahdollistaa itsensä syvän kuuntelemisen. Pidätellyt tunteet ja kokemukset voivat nousta tietoisuuteen. Avautumista ja tiedostumista helpottaa sekä oman kehon kyky säädellä jännitystä että terapeutin apu esiin nousevien tuntemusten sietämisessä.

Rosen-hoito tapahtuu hoitopöydällä

Hoitokerta kestää noin tunnin. Asiakas on hoitopöydällä alusvaatteisillaan lakana päällään tai vaatteet yllään. Alussa on usein hyödyllistä käydä muutamia kertoja 1–2 viikon välein. Asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä prosessin kulkua ja sopivat jatkosta, tauosta tai lopettamisesta.

Rosen-kehoterapia sopii myös psykoterapian rinnalle, varsinkin jos tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen on vaikeaa. Keholliset jännitykset kapeuttavat ilme- ja elekieltä, jolla itsekin saamme informaation tunteistamme ja tarpeistamme sekä säätelemme käyttäytymistämme vuorovaikutustilanteissa.

Miten Rosen-kehoterapia vaikuttaa?

Rosen-hoidoissa tapahtuva vapautuminen näkyy ja tuntuu muutoksena monella tasolla. Hengitys helpottuu, liikkuminen ja kehon asento muuttuvat rennommiksi, uni levollisemmaksi. Omia tunteita, tarpeita ja mielipiteitä on helpompi tunnistaa ja ilmaista.  Eheytyvä ja tietoisempi kehonkuva ja lisääntyvä itseymmärrys avaavat uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ovat mahdollisia nykyisessä elämäntilanteessa.

Rosen- kehoterapia auttaa

 • stressiin ja uupumukseen
 • rauhattomuuteen ja keskittymisvaikeuksiin
 • kun kaipaat rentoutumista
 • univaikeuksiin
 • toipumiseen ja eheytymiseen vaikeiden elämänvaiheiden jälkeen
 • fyysisiin tai psyykkisiin kipuihin ja jännityksiin
 • kun haluat löytää yhteyden tunteisiisi ja tarpeisiisi
 • kun haluat löytää voimavarasi
 • kun haluat löytää elämänilosi ja luovuutesi
 • löytämään mahdollisuuksia toteuttaa omannäköistäsi elämää

 Rosen-kehoterapia ei sovi

 • voimakkaan psyykelääkityksen aikana
 • kriisin akuutissa vaiheessa
 • päihderiippuvaisille
 • lapsille ja nuorille

Rosen-kehoterapian juuret fysioterapeutti Marion Rosenin työssä

Rosen-kehoterapian juuret ulottuvat aina 1930-luvun Saksaan, jossa Marion Rosen kouluttautui tekemään hierontaa, hengitysharjoituksia ja rentoutusta psykoanalyysipotilaille. Tällaisen yhdistelmäterapian todettiin tuottavan nopeampia tuloksia kuin pelkkä psykoanalyysi. Se oli myös paluuta siihen tapaan hoitaa, mistä psykoanalyysi oli kehitetty.

Myöhemmin fysioterapeutin työssään Marion Rosen kiinnostui yhä enemmän kehon ja tunteiden välisestä suhteesta. Fyysisten vaivojen takia hoitoon tulleista asiakkaista nopeimmin toipuivat ne, jotka puhuivat elämäntapahtumistaan ja niihin liittyvistä tunteista. Marion Rosenia (1914-2012) pidetään yhtenä psykofyysisten kehoterapioiden pioneereista.

Nykyään ollaan palaamassa kehon huomioimiseen mielen hoitamisessa.  Psykoterapiaan liitetään kehollisia menetelmiä. Ihminen ymmärretään enemmän kehomieli-kokonaisuudeksi kuin aiemmin. Monitieteellisten tutkimusten mukaan traumaattiset kokemukset ilmenevät sekä kehon että mielen oireina. Keho kantaa sellaista, mitä mieli ei ole pystynyt käsittelemään. Mieli alkaa sopeutua traumatisoituneeseen kehoon.  Tätä sopeutumistilaa pystytään  purkamaan Rosen-kehoterapian avulla. Näin  ihmisen on mahdollista elpyä ja palautua normaaliin toimintakykyiseen tilaan.

Scroll Up