Taustaa

Alan Fogel:
The Psychophysiology of Self-Awareness: Rediscovering the Lost Art of Body Sense
WW Norton &Co 2009

Elaine L. Mayland:
Rosen‑menetelmä ‑ tie eheyteen ja hyvinvointiin
Esoteria Publishing 1992

Marion Rosen, Susan Brenner:
Rosen‑menetelmä. Kosketusta keholle ja mielelle
Delfiini-kirjat 2005

Ivy Green:
Relaxation Awareness Resilience, Rosen Method Bodywork Science and Practice
Fast Pencil 2016

Marion Rosen, Susan Brenner:
The Rosen Method of Movement
North Atlantic Books 1991

Hanna Svennevig:
Kehon mieli. Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen
WSOY 2005

Martin Minna, Seppä Maila, Lehtinen Päivi, Törö Tiina:
Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Mediapinta 2016

Martin Minna, Seppä Maila:
Hengitysterapeutin työkirja
Mediapinta 2016

Minna Martin:
Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen vapautta
Kirjapaja 2016

Reija Suntio
Kesytä jännitys. Opas kasvattajalle
PS-kustannus 2015

Scroll Up